Πότε γιορτάζει ο Συνέσιος;

Μαρ

6

2013

Πότε γιορτάζει ο Συνέσιος;

In: Γιορτές Asked By: [470 Blue Star Level]
Wavatar
Answer #1

Ο ΣΥΝΕΣΙΟΣ γιορτάζει στις 26 Μαίου (26/05). Την ημέρα που γιορτάζει ο Συνέσιος έχουν γιορτή και τα παρακάτω ονόματα: Συνέσης, Συνεσία, Συνεσιος, Συνεσης, Συνεσια.

Answers Answered By: metal_cat [54 Blue Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »

Δείτε επίσης

Κλίμακα Βαθμολόγησης

Αποκτήστε πόντους κάνοντας ερωτήσεις και απαντώντας σε ερωτήσεις!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]