Πότε γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος;

Μαρ

6

2013

Πότε γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος;

In: Γιορτές Asked By: [470 Blue Star Level]
Wavatar
Answer #1

Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ γιορτάζει στις 8 Αυγούστου (08/08).

Την ημέρα που γιορτάζει ο Τριαντάφυλλος έχουν γιορτή και τα παρακάτω ονόματα:
Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλίνος, Τριανταφυλλος, Τριανταφυλλης, Φυλλης, Φυλλιος, Τριανταφυλλενιος, Τριανταφυλλινος.

Answers Answered By: lg_web [37 Green Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »

Δείτε επίσης

Κλίμακα Βαθμολόγησης

Αποκτήστε πόντους κάνοντας ερωτήσεις και απαντώντας σε ερωτήσεις!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]